Nem chả  nướng Phan Thiết
Đặc sản

Nem chả nướng Phan Thiết

Nem chả nướng Phan Thiết, một món ăn rất được nhiều người Phan Thiết yêu thích vào mỗi buổi chiều. Hồi nhỏ, tôi nhớ rằng, mỗi khi nhà tôi có tiệc, hay