Cánh đồng quạt gió Mũi Né
Điểm đến

Cánh đồng quạt gió Mũi Né

Bình Thuận với lợi thế điều kiện tự nhiên nắng gió, đã và đang phát triển ngành năng lượng sạch. Trong đó có những dự án đầu tư lớn phát triển điện gi