Lịch sử

Tìm hiểu về lịch sử hình thành, các lễ hội truyền thống của Phan Thiết – Bình Thuận!

Lễ hội Cầu Ngư tại Phan Thiết – Bình Thuận

Hàng năm, tại Vạn Thủy Tú – một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh...

Lễ hội Kate của đồng bào Chăm ở Bình Thuận

Lễ hội Katê là lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo...

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết theo thông lệ tổ chức 02 năm một lần...

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty

Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, dòng sông Cà Ty lại được khoác lên...

Lịch sử hình thành Phan Thiết – Bình Thuận

Đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm...

error: Content is protected !!