Văn Hóa
Lịch sử

Văn Hóa

Bình Thuận có bề dày lịch sử, văn hoá lâu đời, nhất là văn hoá Chăm pa…. Click để đánh giá bài viết ! [Total: 0 Average: 0]

Phan Thiết Xưa
Lịch sử

Phan Thiết Xưa

Tìm hiểu về con người,cuộc sống của những người dân Phan Thiết Xưa, nghề làm nước mắm truyền thống…. tất cả mọi thứ đều có tại khu bảo tàng tại

Lịch sử hình thành
Lịch sử

Lịch sử hình thành

Đất Bình Thuận nguyên thuộc nước Nhật Nam ngày xưa, sau là đất của Chiêm Thành. Vì chiến tranh liên miên nên Chiêm Thành mất dần đất đai. Năm 1653, ch