Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết
Lịch sử

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết theo thông lệ tổ chức 02 năm một lần (các năm chẵn dương lịch) với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian truyề