Blog: Mai Tết sớm về nhà

Tuy không có chợ Tết những vẩn còn chợ Hoa Tết Phan Thiết 🙂

Chiều lấy xe chạy một vòng qua phố Nguyễn Huệ , thì thấy một cành mai đang được ai đó mang lên hai bờ sông Cà Ty bán rất sớm . Lòng tự nhiên thấy rạo rực , chạy theo và làm vội 1 shot hình , may quá không bị out nét 🙂 . Tuy năm này không có chợ Tết Phan Thiết nhưng vẩn còn chợ Hoa Phan Thiết nên lòng cũng thấy an ủi phần phần nào …..


Hình ảnh & bài viết : Kevin

—- Quảng cáo—-

Bình chọn bài viết

Trả lời

error: Content is protected !!