Sông Cà Ty
Điểm đến

Sông Cà Ty

Sông Cà Ty là họp lưu của sông Ta Da và sông Móng, chảy theo hướng đông nam qua địa bàn Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Con sông Cà Ty ngày nay