Hướng dẫn đi đến Cổ Thạch
Kế hoạch

Hướng dẫn đi đến Cổ Thạch

Hướng dẫn đi đến Cổ Thạch - Cổ Thạch ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vẫn còn lưu giữ được vẻ đẹp hoang sơ, dân dã. Nơi đây nổi tiếng với ngôi chùa Hang