Lưu trữ thẻ: ốc ruốc

Mùa ốc ruốc ở Phan Thiết quê tôi

Nếu hỏi ở Phan Thiết món hải sản nào dân dã nhất, rẻ tiền nhất...

error: Content is protected !!