Lưu trữ thẻ: núi tù cú

Khám phá Chùa Núi Tà Cú

Chùa Núi Tà Cú (cao 649m ) nằm ven Quốc lộ 1A, thuộc xã Tân...

error: Content is protected !!