Covid 19

Thông tin cần biết khi đi lại ở TP Phan Thiết từ 0h ngày 12/09

Thành lập 12 chốt ở các cửa ngõ vào Phan Thiết. Người, phương tiện khi đi vào các chốt kiểm soát của thành phố phải thực hiện các yêu cầu sau:
Thông tin cần biết khi đi lại ở TP Phan Thiết từ 0h ngày 12/09
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước, phóng viên, nhà báo về thành phố Phan Thiết để thực hiện nhiệm vụ, nhân viên y tế, nhân viên bệnh viện:
– Xuất trình thẻ thông hành do cơ quan, đơn vị cấp kèm theo CMND/CCCD khi đi vào thành phố. Đối với phóng viên, nhà báo thì xuất trình thẻ phóng viên, thẻ nhà báo.
2. Đối với các đối tượng shipper/giao nhận hàng; tài xế, phụ xe trên các phương tiện vận tải hàng hóa:
– Shipper/ người giao nhận hàng: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS￾CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ và CMND/CCCD khi đi vào thành phố.
– Tài xế, phụ xe: Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ; khai báo y tế đối với tài xế, phụ xe.
3. Người về từ vùng dịch:
– Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.
– khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế theo quy định khi đi vào thành phố.
4. Đối với chuyên gia, người lao động ở thành phố Phan Thiết làm việc tại các Khu công nghiệp trên địa bàn các huyện, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp khi đi vào thành phố:
– Xuất trình thẻ thông hành do doanh nghiệp cấp kèm theo CMND/CCCD khi đi vào thành phố.
– Doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm 7 ngày/lần và gửi danh sách kết quả âm tính SARS-CoV-2 đối với chuyên gia, người lao động có nhu cầu đi vào thành phố cho UBND thành phố để theo dõi, giám sát.
5. Người dân và các đối tượng khác:
– Xuất trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 7 ngày và CMND/CCCD khi đi vào thành phố.
5. Công dân thành phố Phan Thiết đang cư trú tại các địa phương có một phần dân cư nằm ngoài các chốt kiểm soát của thành phố (Xuân An, Phú Tài, Phong Nẫm, Tiến Lợi):
– Trung tâm Y tế thành phố thực hiện xét nghiệm cộng đồng theo kế hoạch 5-7 ngày/lần và cấp giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân để xuất trình qua chốt khi có nhu cầu cần thiết đi vào thành phố.
LƯU Ý: Nếu đi lại trong nội thành Phan Thiết nếu không qua lại các chốt thì đi lại bình thường. Không cần giấy xét nghiệm.
Nguồn: Facebook Lê Huân
Bình chọn bài viết
Chia sẻ bài viết: