Lưu trữ thẻ: xe nước bàu trắng

Chiếc xe bán nước màu vàng trên cung đường biển Mũi Né

Nổi lên hơn 3 năm nay là hình ảnh chiếc xe nước vàng Bàu trắng...

error: Content is protected !!