Lưu trữ thẻ: tranh cát phi long

Tranh cát Phi long

Nổi tiếng với những bức tranh làm bằng cát, với chủ đề về Bác Hồ, tranh phong...

error: Content is protected !!