Lưu trữ thẻ: tháp chàm

Đến với di tích kiến trúc Chăm tại Bình Thuận

Tháp Poshanu cách TP Phan Thiết 7 cây số

Tháp Poshanu tinh hoa kiến trúc của người Chăm tại Bình Thuận

Phan Thiết có một địa điểm rất hấp dẫn những du khách thích tìm hiểu...

error: Content is protected !!