Tag Archives: tet phan thiet

Lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ty

Hàng năm, cứ mỗi dịp xuân về, dòng sông Cà Ty lại được khoác lên...

error: Content is protected !!