Lưu trữ thẻ: Sông Cà Ty

Sông Cà Ty 20 năm về trước

Tấm ảnh này được nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thành chụp sông Cà Ty 20...

Sông Cà Ty dòng sông êm đềm giũa lòng Thành Phố Phan Thiết

Sông Cà Ty là họp lưu của sông Ta Da và sông Móng, chảy theo...

error: Content is protected !!