Lưu trữ thẻ: Phòng chống Covid19

Tình hình Covid 19 tại thành phố Phan Thiết ngày: 12/09/2021

NGÀY 12/9 BÌNH THUẬN CÓ 16 CA MẮC MỚI, 33 CA RA VIỆN, 03 TỬ...

error: Content is protected !!