Nước mắm Tĩn Phan Thiết
Sự kiện

Nước mắm Tĩn Phan Thiết

Nước mắm Tĩn Phan Thiết, lịch sử nước mắm đã có từ 300 năm tại làng chài Phan Thiết xưa với ông tổ nghề Trần Gia Hòa, người được vua Nguyễn ban tước q