Đặc sản Mũi Né
Trải nghiệm - Review

Đặc sản Mũi Né

Đi du lịch Mũi Né, du khách hay hỏi rằng đặc sản Mũi né là gì? Nói đến đặc sản của vùng biển Mũi Né thì có rất nhiều món để du khách có thể thưởng thứ

Nước mắm Tĩn Phan Thiết
Sự kiện

Nước mắm Tĩn Phan Thiết

Nước mắm Tĩn Phan Thiết, lịch sử nước mắm đã có từ 300 năm tại làng chài Phan Thiết xưa với ông tổ nghề Trần Gia Hòa, người được vua Nguyễn ban tước q

Nước mắm cá cơm Phan Thiết
Sự kiện

Nước mắm cá cơm Phan Thiết

Quê tôi nỗi tiếng với làng nghề nước mắm cá cơm, nổi tiếng đến nỗi mà bạn bè tôi khi biết tôi ở Phan Thiết đều nói ồ lên “à quê của nước mắm đó

Nước mắm cá cơm Phan Thiết
Sự kiện

Nước mắm cá cơm Phan Thiết

Quê tôi nỗi tiếng với làng nghề nước mắm cá cơm, nổi tiếng đến nỗi mà bạn bè tôi khi biết tôi ở Phan Thiết đều nói ồ lên “à quê của nước mắm đó