Nước mắm cá cơm Phan Thiết
Sự kiện

Nước mắm cá cơm Phan Thiết

Quê tôi nỗi tiếng với làng nghề nước mắm cá cơm, nổi tiếng đến nỗi mà bạn bè tôi khi biết tôi ở Phan Thiết đều nói ồ lên “à quê của nước mắm đó