Lưu trữ thẻ: Nguyễn Tất Thành

Trường Dục Thanh Phan Thiết nơi Bác Hồ dừng chân dạy học

Trường Dục Thanh (viết tắt của: Giáo Dục Thanh Thiếu Niên). Là một ngôi trường ở...

error: Content is protected !!