Nên đi  Phan Thiết bao lâu ?
Hỏi đáp

Nên đi Phan Thiết bao lâu ?

Nên đi Phan thiết bao lâu? nghe có vẻ như là một câu hỏi thừa nhưng sự thực thì không hẳn vậy. Bạn hãy thử trả lời câu hỏi trên xem thế nào? 2 ngày li