Tag Archives: lễ hội

Lễ hội Cầu Ngư tại Phan Thiết – Bình Thuận

Hàng năm, tại Vạn Thủy Tú – một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh...

Lễ hội hát bội trên đảo Phú Quý của ngư dân đánh cá

Bạn có biết trên đảo Phú Quý có một lễ hội hát bội của gánh...

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết

Lễ hội Nghinh Ông Phan Thiết theo thông lệ tổ chức 02 năm một lần...

error: Content is protected !!