Lưu trữ thẻ: kem dừa cô Loan

Ăn kem dừa ở bãi Đá Ông Địa

Trên khúc cua vòng qua địa danh bãi đá Ông Địa Phan Thiết. Cứ mỗi...

error: Content is protected !!