Biển Hòn Rơm Mũi Né
Điểm đến

Biển Hòn Rơm Mũi Né

Nếu nói đến một địa điểm nào đó được nhắc tới nhiều sau đồi cát Mũi Né thì đó sẽ là Biển Hòn Rơm. Một địa danh du lịch Mũi Né nổi tiếng gắn liền với s