Hải Đăng Mũi Kê Gà
Điểm đến

Hải Đăng Mũi Kê Gà

Hải đăng mũi kê gà là địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở khu vực phía nam tỉnh Bình Thuận, nơi có vịnh đá nhảy và núi tà cú. Hải đăng mũi kê gà là điểm