Lưu trữ thẻ: dac san

Gỏi ốc giác Phan Thiết

Ốc giác có rất nhiều ở vùng biển miền Trung. Dân địa phương thường sử...

error: Content is protected !!