Cốm sữa Phan Thiết
Đặc sản

Cốm sữa Phan Thiết

Một người bạn đi chơi Phan Thiết về tặng quà cho tôi. Anh đưa mấy bịch cốm sữa Phan Thiết và nói :” Ông ăn thử đi! Thứ cốm mới ra này chắc hợp với ngư