Lưu trữ thẻ: chợ tết phan Thiết

Chợ hoa Tết Phan Thiết

Hàng năm cứ tầm khoản 23 âm lịch là dọc đường Lê Duẫn Phan Thiết...

Blog : Nôn nao đón chợ Tết Phan Thiết

Nôn nao đón chợ Tết Phan Thiết

Chợ Tết Phan Thiết

Chợ Tết Phan Thiết thường được tổ chức bắt đầu 25 âm lịch đến sáng...

error: Content is protected !!