Lưu trữ thẻ: Chợ Phú Hài

Chút quà quê hương từ chợ Phú Hài

Phú Hài có vị trí khá đặc biệt khi lưng tựa vào đồi Bà Nài,...

error: Content is protected !!