Lưu trữ thẻ: Chợ Phan Rí

Một ngày dạo quanh chợ quê Phan Rí

Phan Rí từng là một trong 4 vùng hành chính của tiểu quốc Champa Panduranga....

error: Content is protected !!