Tag Archives: cho hoa tet phan thiet

Chợ hoa Tết Phan Thiết

Hàng năm cứ tầm khoản 23 âm lịch là hai bên bờ sông Cà Ty...

error: Content is protected !!