Lưu trữ thẻ: Chợ Cẩm Xìn

Chợ Cẩm Xìn, chợ cá biển tươi ngon nhất Phan Thiết

Với không ít người Phan Thiết, chẳng chợ nào cá tươi ngon hơn chợ Cẩm...

error: Content is protected !!