Biển Đồi Dương Phan Thiết
Điểm đến

Biển Đồi Dương Phan Thiết

Từ trung tâm thành phố Phan Thiết theo hướng đại lộ Nguyễn Tất Thành, du khách đi thẳng khoảng 1km nữa là đến biển Đồi Dương Phan Thiết ( người dân đị