Lưu trữ thẻ: banh trang cham mam ruoc

Chiều lại nhớ Bánh tráng chắm mắm ruốc…

Món ăn lại nhớ vào mỗi buổi chiều

Bánh tráng chấm mắm ruốc

Ai đã từng sinh ra và lớn lên Phan Thiết – Bình Thuận, chắc hẳn...

error: Content is protected !!