Lưu trữ thẻ: bánh mì xíu mại trứng luộc

Bánh mì xíu mại trứng luộc

Không biết từ bao giờ cái tên “Bánh mì xíu mại đầu đường Nguyễn Huệ”...

error: Content is protected !!