Lưu trữ thẻ: bánh bò

Lâu lắm mới ăn lại bánh bò Phan Thiết…

Đang đi làm về , trên còn đường quen thuộc, bổng nhiên nghe thấy mùi...

error: Content is protected !!