Mũi né có gì chơi về đêm ?
Kế hoạch

Mũi né có gì chơi về đêm ?

Mũi Né có gì chơi về đêm? Đây là câu hỏi của rất nhiều du khách thắc mắc .... Không như Nha Trang, dịch vụ  về ban đêm ở Mũi Né cũng không nhiều lắm.