Tăng cường quản lý hoạt động thể thao biển

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động thể thao giải trí trên biển.

 Nhằm kịp thời quản lý, chấn chỉnh các hoạt động thể thao giải trí trên biển, ngày 19/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND về quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Quyết định này quy định cụ thể việc quản lý đối với các tổ chức, hộ và cá nhân kinh doanh các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh, bao gồm các hoạt động: lặn biển, ca nô dù kéo, ca nô kéo diều, ca nô lướt ván, lướt ván buồm, lướt ván diều, lướt ván dù, dù lượn, mô tô nước, thuyền buồm, tàu đáy kính và những hoạt động thể thao giải trí khác ở trên và duới mặt nước biển. Các hoạt động dưới hình thức tập luyện, thi đấu, biểu diễn, cứu hộ, cứu nạn được cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao của tỉnh cho phép thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này.

—- Quảng cáo—-

Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND có 4 chương với 14 điều, quy định rõ khung quản lý về điều kiện kinh doanh, khu vực hoạt động, vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển, thông tin cứu nạn, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, bảo vệ rạn san hô và các tài nguyên sinh vật biển, thuê lao động nước ngoài, thời gian hoạt động vui chơi giải trí trên biển. Quan trọng nhất trong các nội dung trên là quản lý về vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển đã quy định cụ thể các khu vực được phép hoạt động thể thao giải trí trên biển, loại hình được phép tổ chức, thời gian hoạt động cụ thể tại các địa phương: Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm Tân, Phú Quý. Đặc biệt lưu ý, khu vực bãi tắm Vĩnh Tân – Cù Lao Câu: có không gian từ khu du lịch Hải Ninh đến khu du lịch biển Vĩnh Hảo; chiều dài bãi biển khoảng 5.000m, khu vực này nằm trong phạm vi của Khu bảo tồn biển Hòn Cau, thuộc vùng phát triển. Vì vậy, các hoạt động thể thao du lịch tại khu vực này bắt buộc phải tuân thủ Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 17/10/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động trong Khu bảo tồn biển Hòn Cau, trong đó quy định cụ thể loại hình du lịch được phép hoạt động như lặn, câu cá giải trí và chịu sự hướng dẫn, giám sát của Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau.

Theo quyết định trên, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh đến UBND cấp xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo và chủ trì triển khai, tổ chức thực hiện quy định này, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thể thao giải trí trên biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động kinh doanh thể thao giải trí trên biển thuộc về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Để quản lý tốt các loại hình thể thao giải trí trên biển, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng, sức khỏe cho du khách và bảo vệ môi trường… thì việc ban hành quy định để quản lý hoạt động các loại hình giải trí trên địa bàn tỉnh là cần thiết, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch địa phương.

Báo Bình Thuận

Bình chọn bài viết

Trả lời

error: Content is protected !!