Bắc Bình đẩy mạnh Du Lịch

Bắc Bình cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án du lịch

 Chiều ngày 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã có buổi làm việc với huyện Bắc Bình để nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn huyện.


Trên địa bàn  huyện Bắc Bình hiện đang có 29 dự án đầu tư du lịch với quy mô diện tích là 1.372 ha. Việc đầu tư của các dự án du lịch trên địa bàn huyện Bắc Bình còn nhiều hạn chế, việc quản lý, sử dụng đất chưa hiệu quả. Cụ thể đến nay, chỉ có 04 dự án tác động ( chiếm tỷ lệ 13,8% so với tổng số các dự án), 25 dự án  còn lại chưa triển khai ( chiếm 86,2% so với tổng số các dự án). Xuất phát từ một số nguyên nhân như: việc khai thác khoáng sản titan trong khu vực, vướng mắc đền bù giải tỏa,  hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu và năng lực tài chính của nhà đầu tư hạn chế.

—- Quảng cáo—-

Chia sẻ những khó khăn mà các chủ đầu tư gặp phải trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới địa phương, các sở, ngành liên quan sớm phối hợp bàn giải pháp, hỗ trợ các nhà đầu tư khắc phục những tồn tại, khó khăn nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các dự án triển khai xây dựng.

Đối với các dự án đã hoàn thành việc tận thu khai thác cát đen, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Bắc Bình mời các chủ dự án du lịch làm việc để xác định lại mốc giới, ranh giới và điều chỉnh lại vị trí dự án, giao lại mốc giới cho từng dự án, làm cơ sở cho chủ đầu tư xác định lại vị trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án sớm triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng sớm có quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng và thống nhất cos nền chung cho toàn bộ khu vực ven biển theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ dự án tiến hành công tác thiết kế xây dựng.

Riêng các dự án: Khu du lịch sinh thái San Francisco Bay; Khu du lịch Linh Xuân và dự án Khu du lịch sinh thái Trương Hoàng, Phó Chủ tịch đề nghị UBND huyện Bắc Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối  hợp chặt chẽ với UBND xã Hòa Thắng, Hồng Phong kiểm tra, rà soát và giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xét tính pháp lý nguồn gốc đất để tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác đền bù, giải tỏa.

Binhthuan.gov.vn

Bình chọn bài viết

Trả lời

error: Content is protected !!